English
 
 

Բաժնետերեր և ներդրողներ

  «Անիվ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ 100% բաժնետեր և միակ մասնակից է հանդիսանում «Անիվ» Հիմնադրամը:
«Անիվ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ կանոնադրական կապիտալը կազմում է 170.000.000 ՀՀ դրամ, որը բաղկացած է 170.000.000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով մեկ բաժնեմասից: 

 

 Բաժնետերերի համար

 Քանի որ “Անիվ” ՈՒՎԿ ՍՊԸ չունի փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերեր և չի իրականացնում արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխում, Ընկերությունը նպատակահարմար չի գտնում հրապարակել իր ղեկավարների վարձատրության չափերի, Ընկերության հետ վերջիններիս կնքած պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկություններ: Նշյալ ինֆորմացիան բաց է և միանգամայն հասանելի “Անիվ”-ի հիմնադրի, ներդրողների և վերստուգողների համար, և Ընկերության ղեկավարությունը կարծում է, որ չկա որևէ այլ օգտագործող, ում համար նշյալ տեղեկատվության մատչելիությունը կարող է օգտակար լինել:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Updated  19/03/2013